Segway i kompaniskap med Ninebot

SegwayNinebotKinesiske Ninebot Limited, med en større investor-konstellasjon bak seg, går sammen og kjøper Segway Inc. som et strategisk kompaniskap mellom selskapene.

Selskapene vil primært videreføres under sine respektive navn og med dagens organisering. Samtidig vil selskapene trekke veksler på hverandres teknologi for produktutvikling og videre utvikling av en bred produktportefølje. Under samme eierskap vil selskapene bli posisjonert enda sterkere innenfor ulike typer personlig transport (PT), og styrke sin konkurransekraft og teknologiske fortrinn innenfor flere segmenter av elektriske kjøretøy.

“Vi i Segway Norge gleder oss over å få gradvis tilgang til ‘the best from both worlds‘ i en ny eiersammensetning, og ser med spenning på de nye muligheter dette vil gi for våre kunder innen både privat- og bedriftsmarked”, uttaler daglig leder Anders Denis i Segway Norge.